"Barangsiapa menggali lubang, ia juga terperosok ke dalamnya."

Artinya bermaksud mencelakakan orang lain, tetapi dirinya juga ikut terkena celaka.