"Seludang menolak mayang."

Artinya sebutan untuk orang sombong dan melupakan orang lain yang telah berjasa dalam hidupnya.