"Bagaikan api makan ilalang kering, tiada dapat dipadamkan lagi."

Artinya orang yang tidak mampu menolak bahaya yang menimpanya.