Badan Bahasa Gelar Rapat Kerja Penyusunan Bahan Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan

Arahan oleh Kepala Badan
Arahan oleh Kepala Badan
Arahan oleh Kepala Badan
Arahan oleh Kepala Badan
Peserta Raker
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Kepala Pusat Pembinaan
Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
Sekretaris Badan
Diskusi Kelompok Terpumpun
Diskusi Kelompok Terpumpun
Diskusi Kelompok Terpumpun
Diskusi Kelompok Terpumpun
Paparan oleh Inspektur Jenderal
Paparan oleh Kepala Biro PKLN