Seminar Internasional Sastra Lisan: Menjemput Konvensi Menggali Makna


09/14/2017 | Seminar dan Lokakarya

Duta Bahasa Sumatra Utara memimpin pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
Tengku Syarfina, Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara memberikan laporan pelaksanaan seminar
Wan Syaifuddin, ketua HISKI Kom. Sumatra Utara memberikan sambutan
Gufran Ali Ibrahim, memberikan sambutan dan memberikan materi tentang kebiijakan Badan Bahasa dalam bidang sastra
Amran Puteh, Staf Ahli Gubernur Sumatra Utara memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi
Pemukulan gong sebagai tanda pembukaan acara seminar
Penyerahan cendera mata oleh Kepala Balai kepada tamu undangan
Penyerahan cendera mata oleh Kepala Balai kepada tamu undangan
Foto bersama
Gufran Ali Ibrahim memberikan penjelasan tentang kebijakan Badan Bahasa
SN Dr. Dato’ Zurinah Hassan (Malaysia)
Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Awang Haji Abdul Gani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Awang Haji Abdul Rahim (Brunai)
Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.
Suasana seminar
Suasana seminar
Pojok pameran: perpustakaan Balai Bahasa Sumatra Utara