Kamus Alas-Indonesia

Oskar M. Akbar
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
1984
195 halaman