Kamus Bahasa Batak Angkola-Mandailing

Ahmad Samin Siregar
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
1977
144 halaman