Penyerahan Piagam Penghargaan Muri Kepada Penyair Diah Hadaning

Penyerahan Piagam Penghargaan Muri Kepada Penyair Diah Hadaning